swan-israel שאלות ותשובות יצירת קשר קישורים חדשות שירות לקוחות היאכטות היסטוריה
swan English
Club Swan
ייעוץ טכני
מחלקת לאחר-מכירה
טיפול בלקוחות
חלקי חילוף
השירות של "נאוטור סוואן"
מטרות ופעילויות
מועדון "סוואן" פועל לטובת חבריו ולתועלתם, על ידי זיהוי הזדמנויות
 מיוחדות וזמינות לשרותים מוסמכים.
כמו כן פועל המועדון לקידום אירועים ותמיכה בהם,
בפעילויות ובהזדמנויות למפגשים.
 
בין היתר, נכללות גם הזמנות לירידי שיט נבחרים, לאירועים
הקשורים בשיט יאכטות ולהשקות ספינות.
 
תחרויות
משרד התחרויות מארגן ומקדם את כל האירועים הספורטיביים
 הקשורים ל"סוואן" (רגטות "סוואן", ה"אתגרים", דגם סוואן  \60145, וכו').
המועדוןמספק מידע על כל סבבי תחרויות השיט הבינלאומיים
 ומייעץ לחברי מועדון "סוואן" הנוטלים חלק בפעילויותיו.
 
הסכמים לשיתוף פעולה
מועדון "סוואן" מאתר כמה ממועדוני היאכטות והמוסדות
 הבולטים ברחבי העולם שעימם ישאף לקבוע הסכמי הדדיות
 לשיתוף באירוח, בפעילויות ובמתן זכויות מיוחדות.
 
אירוח מיוחד במרינות נבחרות
הטבות מיוחדות לחברי מועדון "סוואן " במרינות הנגישות והמועדפות ביותר בעולם.
 
מגזין מועדון "סוואן" והאתר
אנו מעדיפים כי התקשורת בין החברי למועדון תהיה בדואר אלקטרוני.
חברי המועדון מתבקשים לעדכן אותנו במקרה של שינוי כתובתם.
ההודעות הרשמיות של המועדון מתפרסמות בפינת "מועדון סוואן" באתר.
מועדון סוואן מפרסם אחת לריבעון את מגזין מועדון סוואן
 ואת מדריך מועדון סוואן השנתי.
 
 

שתף בפייסבוק!

רישום לקבלת עדכונים ממועדון Swan-Israel ע"י דואר אלקטרוני: הוספה הסרה