swan-israel שאלות ותשובות יצירת קשר קישורים חדשות שירות לקוחות היאכטות היסטוריה
swan English
מה קורה בתום החוזה?
רכישה בידי הבעלים:
שנתיים לפני תום חוזה "השותפות על פי סוואן",
תינתן לבעלים-השותפים הזכות לרכוש את היאכטה בחלק קטן של ערכה המלא הראשוני.
 
רכישת בעלים יחידים:
אם היאכטה אינה נרכשת על ידי קבוצת בעלים-משותפים,
18 חודשים לפני תום החוזה, יוכל בעלים יחיד לרכוש את היאכטה במחיר מוסכם.
 
רכישת מועדון:
אם אף אחת מאפשרויות אלה לא תמומש, 12 חודשים לפני תום התוכנית,
תהיה למנהל המוצר אפשרות למכור את היאכטה במחיר קמעונאי מבוקש.
חשוב לקחת בחשבון כי מחיר רכישה של היאכטה במקרה זה יהיה נמוך משמעותית משווי השוק האמיתי שלה.

שתף בפייסבוק!

רישום לקבלת עדכונים ממועדון Swan-Israel ע"י דואר אלקטרוני: הוספה הסרה