swan-israel שאלות ותשובות יצירת קשר קישורים חדשות שירות לקוחות היאכטות היסטוריה
swan English
מדוע לא צ'רטר?
ככלל, צ'רטר פוטר אותך מאחריות פיננסית, דבר המונע ממך מעורבות רגשית בבעלות על יאכטה.
בכל פעם שתעלה על יאכטה מושכרת, תהיה עם צוות לא-מוכר, וקרוב לוודאי שזאת תהיה יאכטה שונה.
ב"שותפות על-פי סוואן", זאת היאכטה שלך. יש לך סטטוס טבעי של בעלים, וההתייחסות אליך היא פועל יוצא מכך.
זאת ועוד, חלקך מהווה עניין בר-שיווק, בעוד שבצ'רטר העניין שלך פוקע ברגע שהשכירות נגמרת.
בנוסף, "בשותפות על-פי סוואן" יש באפשרותך לשחרר את היאכטה להשכרה אם אינך זקוק לה בתקופה המוסכמת שלך,
שכן אתה יודע מתי היאכטה של זמינה.
ה"שותפות על-פי סוואן" מעניקה לך יתרונות פיננסיים חשובים ביותר שאין להשוותם לשום דבר אחר.

שתף בפייסבוק!

רישום לקבלת עדכונים ממועדון Swan-Israel ע"י דואר אלקטרוני: הוספה הסרה